vodilna slika

Namera o prodaji nepremičnine

datum: 27. 06. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o prodaji nepremičnine parc. št. 3766/4  k.o. 1479-Brusnice, v deležu do celote (1/1).

Nepremičnina bo prodana zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe - menjalno pogodbo

nazaj