vodilna slika

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

datum: 05. 07. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne, 25. 5. 2017, odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra...

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne, 25. 5. 2017, odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 1455 Bršljin, parcele 1023/2, 1023/4 in 1018/4.

Odločba

nazaj