vodilna slika

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

datum: 06. 07. 2017

Namera o oddaji nepremičnin parc. št. 1365 in 1364, obe k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu, v brezplačno uporabo.

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) objavljamo namero o oddaji nepremičnin parc. št. 1365 in 1364, obe k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu, v brezplačno uporabo za obdobje 5 let.

 

nazaj