vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 4

datum: 06. 07. 2017

Javna razgrnitev bo od 14. julija do vključno 31. julija 2017.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 4, ki ga je izdelalo podjetje SAPO d.o.o., Črnomelj v juniju 2017 (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek prostorskega akta). Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na spremembo posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora NM/11-OPPN-a, NM/11-OPPN-c, NM/14-k , EUP NM/14-m do NM/14-n, NM/14-OPPN-a, NM/22-OPPN-a in OTO/1-a.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, od 14. julija 2017 do vključno 31. julija 2017.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo v sredo, 19. julija 2017 ob 15.30 uri, v prostorih Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), v sejni sobi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, I. nadstropje.

 

Javno naznanilo

nazaj