vodilna slika

Namera o oddaji v najem

datum: 06. 07. 2017

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Mestna...

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

NAMERO

o oddaji v najem dveh bivalnih kontejnerjev. 

 

Kontejnerja bosta  oddana v uporabo za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja z neposredno pogodbo.

 

 

Kontaktna oseba: Janez Doltar, janez.doltar@novomesto.si, tel. 07 39 39 291. 

nazaj