vodilna slika

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

datum: 10. 07. 2017

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 2193/4 in 2193/6, obe k.o. 1453 Zagorica, parc. št. 1769/5 k.o. 1492 Stranska vas ter parc. št.

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 2193/4 in 2193/6, obe k.o. 1453 Zagorica, parc. št. 1769/5 k.o. 1492 Stranska vas ter parc. št. 2103/5 in 2103/6, obe k.o. 1493 Veliki Podljuben.

Odlocba_o_ukinitvi_statusa_grajenega_javnega_dobra.pdf

nazaj