vodilna slika

Javna dražba - oddaja parkirišča in stavbe v Mačkovcu v najem »bivše parkirišče Viator&Vektor«

datum: 13. 07. 2017

Javna dražba - oddaja parkirišča in stavbe v Mačkovcu v najem »bivše parkirišče Viator&Vektor«


Mestna občina Novo mesto objavlja 8. javno dražbo v letu 2017, katere predmet je oddaja nepremičnin parc. št. 2351/24 in 2351/18, obe k.o. 1457 – Ždinja vas, v najem - parkirišče in stavba v Mačkovcu »bivše parkirišče Viator&Vektor«.

Besedilo javne dražbe

nazaj