vodilna slika

Namera o prodaji nepremičnin

datum: 17. 07. 2017

Namera o prodaji nepremičnin parc. št. 1769/5 k.o. Stranska vas (menjava), parc. št. 2193/4 in 2193/6, obe k.o. Zagorica (menjava), parc. št. 2103/5 in 2103/6, obe k.o. Veliki Podljuben, s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji nepremičnin parc. št.:

- 1769/5 k.o. Stranska vas, zemljišče v izmeri 216 m2, do celote (1/1),

- 2193/4 k.o. Zagorica, zemljišče v izmeri 1 m2, do celote (1/1),

- 2193/6 k.o. Zagorica, zemljišče v izmeri 217 m2, do celote (1/1),

- 2103/5 k.o. Veliki Podljuben, zemljišče v izmeri 80 m2, do celote (1/1),

- 2103/6 k.o. Veliki Podljuben, zemljišče v izmeri 54 m2, do celote (1/1),

Nepremičnine bodo prodane zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

 

nazaj