vodilna slika

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem/brezplačno uporabo

datum: 18. 07. 2017

Mestna občina Novo mesto bo oddala posameznim prosilcem v najem oz. brezplačno uporabo naslednje nepremičnine:
-   parc. št. 1151, 1324, 1362, vse k.o.

Mestna občina Novo mesto bo oddala posameznim prosilcem v najem oz. brezplačno uporabo naslednje nepremičnine:

-   parc. št. 1151, 1324, 1362, vse k.o. Novo mesto ter

-   parc. št. 1383/7 k.o. Šmihel pri Novem mestu.

Nepremičnine bodo oddane v najem/brezplačno uporabo z neposredno pogodbo.

 

 

nazaj