vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 20. 07. 2017

parc. št. 470/5 in 470/11, obe k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah parc. št. 470/5 in 470/11, obe k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, za namen postavitve električne polnilnice.

nazaj