vodilna slika

Namera o oddaji nepremičnine v najem

datum: 27. 07. 2017

parc. št. 552/46 k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji nepremičnine parc. št. 552/46 k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu v najem.

Nepremičnina bo oddana z metodo neposredne pogodbe.

 

nazaj