vodilna slika

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem

datum: 28. 07. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji dela nepremičnine (javno dobro) parc. št. 1260/1 k.o. 1482-Ragovo v najem.

Del nepremičnine bo oddan z metodo neposredne pogodbe.

nazaj