vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 07. 09. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini katastrska občina 1486 Stopiče, parcela 2279/2, za namen dograditve optičnega komunikacijskega omrežja FTTH FL Stopiče.

nazaj