vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 07. 09. 2017

gradnja TK kabelske kanalizacije na območju Cikave

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah parc. št. 1026/5, 2187/5, 2187/8, 2188/5, 1617/8, 1617/4, 1617/6, 1617/7, 2183/17, 2188/6 in 2188/7, vse k.o. 1481 Smolenja vas in na nepremičninah parc. št. 1825/2, 1829/1, 1735/1, 1825/10, 1825/3, vse k.o. 1480 Potov Vrh, za namen gradnje TK kabelske kanalizacije na območju Cikave.

nazaj