vodilna slika

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017

datum: 30. 06. 2017

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017 javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam...

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017 javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 10.000,00 EUR

Rok prijav: 31. 7. 2017

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

 

nazaj