vodilna slika

Namera o oddaji nepremičnin v najem

datum: 11. 09. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji nepremičnine parc. št. 284/45 k.o. 1482-Ragovo in parc. št. 779/10 k.o. 1478-Gabrje, v najem.

Nepremičnini bosta oddani z metodo neposredne pogodbe.

nazaj