vodilna slika

Namera o prodaji nepremičnine

datum: 12. 09. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji nepremičnin parc. št.:
- 1779/4 k.o. Stranska vas, zemljišče v izmeri 66 m2, do celote (1/1),
- 1779/5 k.o. Stranska vas, zemljišče v izmeri 88 m2, do celote (1/1),
- 1779/6 k.o. Stranska vas, zemljišče v izmeri 66 m2, do celote (1/1),

Nepremičnine bodo prodane zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

 

nazaj