vodilna slika

Namera o oddaji nepremičnine v najem

datum: 12. 09. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji nepremičnine katastrska občina 1482 Ragovo, parcela 1260/1 v najem.

Nepremičnina bo oddana v najem z metodo neposredne pogodbe.

 

nazaj