vodilna slika

Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta

datum: 04. 10. 2017

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 21/2015), sklepa župana št. 3520-124/2016 (633) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (DUL, št. 15/15) objavlja Mestna občina Novo mesto javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta v letih 2017/2018.

Predmet poziva je sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim, ki želijo samostojno rešiti svojo stanovanjsko problematiko. Upravičenci morajo po obnovi zagotoviti zasedenost kapacitete z lastnim bivanjem.

Besedilo razpisa, obrazci in pooblastilo se nahajajo v priponki.

Prosilci morajo za vsakega otroka, ki ga bodo uveljavljali v razpisu, dostaviti izpisek iz rojstne matične knjige. 

 

Poziv

Obrazci

 

nazaj