vodilna slika

Namera o prodaji oz. menjavi nepremičnin

datum: 01. 09. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji nepremičnin parc. št.:

- 1023/2 zemljišče v izmeri 263 m2, k.o. 1455 Bršljin do celote (1/1)
- 1023/4, zemljišče v izmeri 2 m2, k.o. 1455 Bršljin do celote (1/1)
- 1018/4, zemljišče v izmeri 17 m2, k.o. 1455 Bršljin do celote (1/1).

Nepremičnine bodo prodane zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe. 

nazaj