Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 16. 11. 2017

Ustanovitev služnosti na nepremičnini parc. št. 2096/4 k.o. 1447 Gorenja Straža

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 2096/4 k.o. 1447 Gorenja Straža z neposredno pogodbo.

 

 

nazaj