Namera o prodaji nepremičnine

datum: 07. 03. 2018

Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 2103/7 k.o. 1493 Veliki Podljuben, s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavljamo namero o prodaji nepremičnine parc. št.: - 2103/7, zemljišče v izmeri 92 m2, k.o. 1493 Veliki Podljuben, do celote (1/1).

Nepremičnina bo prodana zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

nazaj