Namera o oddaji dela nepremičnine

datum: 07. 03. 2018

Namera o oddaji dela nepremičnine parc. št. 1273/1 k.o. Novo mesto v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Na podlagi 48. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) objavljamo namero o oddaji dela nepremičnine parc. št. 1273/1 k.o. Novo mesto.

Del nepremičnine bo oddan v najem z metodo neposredne pogodbe.

nazaj