Namera o prodaji nepremičnin

datum: 07. 03. 2018

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) objavljamo namero o prodaji naslednjih nepremičnin:

  • parc. št.  1027/3 in 1027/4, obe k.o. 1485 Gotna vas,  do celote (1/1),
  • parc. št. 441/1 k.o. 1486 Stopiče,   do celote  (1/1) in
  • parc. št. 2026/19 in 806/3, obe k.o. 1493 Veliki Podljuben, do celote  (1/1).

Nepremičnine bodo prodane z metodo neposredne pogodbe.

nazaj