Namera o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo

datum: 09. 03. 2018

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) objavljamo namero o oddaji naslednjih nepremičnin v brezplačno uporabo:

parc. št. 1273/3, 1326/4, 1270, 581/3-del, 1281/8, 1276/2, 1275/2, 1275/3, 1284/4, 1284/2, 1284/1, 1285/1, 1283/2, 1281/4, 1281/9, 1291/3 in 1222,  vse k.o. 1456- Novo mesto ter parc. št 1394 k.o. 1483-Kandija.

Nepremičnine bodo oddane v brezplačno uporabo z metodo neposredne pogodbe.

nazaj