Namera o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo

datum: 09. 03. 2018

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) objavljamo namero o oddaji naslednjih nepremičnin v brezplačno uporabo:

parc. št. 1326/3, 1326/1, 1326/2, 1325, 1468, 1680, 1642, 1256,  vse k.o. 1456- Novo mesto ter parc. št. 1347 in 1244 k.o. 1482- Ragovo.

Nepremičnine bodo oddane v brezplačno uporabo z metodo neposredne pogodbe.

nazaj