Namera o prodaji nepremičnine

datum: 27. 03. 2018

Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 3082/11 k.o. 1448 Prečna s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) objavljamo namero o prodaji nepremičnine parc. št. 3082/11, zemljišče v izmeri 23 m2, k.o. 1448 Prečna, do celote (1/1).

Nepremičnina bo prodana zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

nazaj