Namera o prodaji nepremičnin

datum: 03. 04. 2018

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljamo (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji nepremičnin:

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 288/2, zemljišče v izmeri 606 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 289/2, zemljišče v izmeri 1502 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 294/2, zemljišče v izmeri 765 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 295/2, zemljišče v izmeri 920 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 296, zemljišče v izmeri 877 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 302, zemljišče v izmeri 7414 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/7, zemljišče v izmeri 1592 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/8, zemljišče v izmeri 245 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/10, zemljišče v izmeri 569 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/11, zemljišče v izmeri 901 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/12, zemljišče v izmeri 17 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/14, zemljišče v izmeri 420 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/15, zemljišče v izmeri 384 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1086/16, zemljišče v izmeri 377 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1087/14, zemljišče v izmeri 112 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/2, zemljišče v izmeri 3266 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/10, zemljišče v izmeri 892 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/11, zemljišče v izmeri 890 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/13, zemljišče v izmeri 846 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/17, zemljišče v izmeri 1023 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/18, zemljišče v izmeri 839 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/19, zemljišče v izmeri 705 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/20, zemljišče v izmeri 770 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/21, zemljišče v izmeri 931 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/22, zemljišče v izmeri 971 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/23, zemljišče v izmeri 975 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/24, zemljišče v izmeri 918 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/25, zemljišče v izmeri 776 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/27, zemljišče v izmeri 428 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/28, zemljišče v izmeri 442 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/30, zemljišče v izmeri 774 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1092/31, zemljišče v izmeri 295 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 2092/32, zemljišče v izmeri 42 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1095/3, zemljišče v izmeri 1042 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1096/3, zemljišče v izmeri 944 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1097/3, zemljišče v izmeri 821 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1102/3, zemljišče v izmeri 821 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1454 Daljnji Vrh parcela 1108, zemljišče v izmeri 409 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/27, zemljišče v izmeri 566 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/34, zemljišče v izmeri 304 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/35, zemljišče v izmeri 299 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/36, zemljišče v izmeri 375 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/37, zemljišče v izmeri 423 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/38, zemljišče v izmeri 375 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/39, zemljišče v izmeri 296 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/43, zemljišče v izmeri 369 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/44, zemljišče v izmeri 173 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 547/45, zemljišče v izmeri 869 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 552/3, zemljišče v izmeri 4750 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 552/46, zemljišče v izmeri 1087 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 552/47, zemljišče v izmeri 577 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 552/48, zemljišče v izmeri 39 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 552/49, zemljišče v izmeri 63 m2, do celote (1/1),

- katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu parcela 552/52, zemljišče v izmeri 576 m2, do celote (1/1).

 

Nepremičnine bodo prodane zainteresiranim kupcem z metodo neposredne pogodbe.

nazaj