Namera o prodaji nepremičnin

datum: 11. 04. 2018

Namera o prodaji nepremičnin parc. št. 2552/2, 2553/2, 2554/2, 2555/2, 2557/2 in 2558/2, vse k.o. 1457 Ždinja vas, s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavljamo namero o prodaji nepremičnin parc. št. 2552/2, 2553/2, 2554/2, 2555/2, 2557/2 in 2558/2, vse k.o. 1457 Ždinja vas, v deležu do celote (1/1).

Nepremičnine bodo prodane z neposredno pogodbo.

nazaj