vodilna slika

Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 1134/3 k.o. 1460 - Šentpeter

datum: 20. 04. 2018

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavljamo namero o prodaji nepremičnine parc. št. 1134/3 k.o. 1460 - Šentpeter, v deležu do celote (1/1).

Nepremičnina bo prodana po metodi neposredne pogodbe.

nazaj