Namera o prodaji nepremičnine

datum: 26. 04. 2018

Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 160/287 k.o. 1460 Šentpeter s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavljamo namero o prodaji nepremičnine parc. št. 160/287 k.o. 1460 Šentpeter v deležu do celote (1/1).

Nepremičnina bo prodana z metodo neposredne pogodbe.

nazaj