Namera o oddaji nepremičnine

datum: 26. 04. 2018

Namera o oddaji nepremičnine katastrska občina 1456-Novo mesto, parcela 1207 v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Na podlagi 48. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) objavljamo namero o oddaji  nepremičnine katastrska občina 1456-Novo mesto, parcela 1207 v najem.

Nepremičnina bo oddana v najem z metodo neposredne pogodbe.

nazaj