Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 07. 05. 2018

Objavljamo namero o oddaji stvarnega premoženja v najem.

Na Mestni občini Novo mesto objavljamo na podlagi prvega odstavka 49. člena v povezavi z drugo točko prvega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018) namero o oddaji dela nepremičnine katastrska občina 1456-Novo mesto, parcela 1555, v najem.

Del nepremičnine bo oddan v najem z metodo neposredne pogodbe.

nazaj