Javni poziv za predlaganje kandidata oz. kandidatke za namestnika oz. namestnico članice posebne občinske volilne komisije MO NM za volitve predstavnika romske skupnosti - pripadnika oz. pripadnico romske skupnosti

datum: 15. 05. 2018

Kandidature lahko posredujete na obrazcih v priponki skupaj s soglasjem do vključno srede, 23. maja 2018, do 17. ure.

Javni poziv.pdf

nazaj