Namera o prodaji nepremičnine

datum: 16. 05. 2018

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavljamo namero o prodaji nepremičnine parc. št. 1156/2 k. o. 1455 Bršljin v deležu do celote (1/1).

Nepremičnina bo prodana z neposredno pogodbo.

nazaj