Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPPN Graben/1

datum: 16. 05. 2018

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je 15. 5. 2018 s sklepom zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1.

Podrobnosti so navedene v priponki.

Stališča do pripomb in predlogov.pdf

nazaj