Stališča do pripomb in predlogov SD OPN 3

datum: 17. 05. 2018

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je 15. 5. 2018 s sklepom zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto.

Podrobnosti so navedene v priponki.

Stališča do pripomb in predlogov SDOPN3.pdf

nazaj