Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPPN ob Ljubljanski cesti 27 - del

datum: 21. 05. 2018

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je dne 17. 5. 2018 s sklepom zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del.

Stališča do pripomb_OPPN ob LJ_c_27_del.pdf

nazaj