Objava stališča do pripomb za OPPN za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu

datum: 24. 05. 2018

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je dne 21. 5. 2018 s sklepom zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta na Jakčevi v Novem mestu.

Podrobnosti so navedene v priponki.

Stališča do pripomb_OPPN Jakčeva.pdf

nazaj