Namera o oddaji nepremičnine parc. št. 160/69 k.o. 1460 Šentpeter v najem

datum: 28. 05. 2018

V skladu s 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) objavljamo namero o oddaji nepremičnine parc. št. 160/69 k.o. 1460 Šentpeter v izmeri 255 m2 v najem.

Nepremičnina bo oddana zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

nazaj