Izdaja soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času

datum: 16. 11. 2018

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) po uradni dolžnosti


NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO


v postopku izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskemu obratu Pivnica Kralj Matjaž, vlagatelju SMAT d.o.o., Glavni trg 11, 8000 Novo mesto.

Narok za ustno obravnavo bo 

v torek, 4. 12. 2018 ob 13.00, v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v 2. nadstropju. 

Pivnica Kralj Matjaž narok, priloga.pdf

 

 

 

 

nazaj