vodilna slika

Izdaja soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času

datum: 16. 11. 2018

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO


v postopku izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskemu obratu INOX BAR, vlagatelju METAL ING SKUPINA d.o.o., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto.

Narok za ustno obravnavo bo 

v četrtek, 13. 12. 2018 ob 9.00, v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v 2. nadstropju, velika sejna soba. 


Glede na to, da upravnemu organu niso znane vse zainteresirane osebe, je uveden postopek z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen ZUP.

Inox bar Narok, priloga.pdf

nazaj