vodilna slika

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

datum: 15. 05. 2020

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN). Pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave. Izhodišča za pripravo OPPN se skladno z zakonodajo pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora.

Predmet izhodišč je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za pozidavo glede na interes pobudnika oz. lastnika območja, vključno z zunanjo ureditvijo z zelenimi in manipulativnimi površinami ter ureditev prometne infrastrukture s prometno varnimi in preglednimi priključki ter ostale infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja. Na severni strani lokalne ceste so skladno z Občinskim prostorskim načrtom MONM (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljevanju OPN) dopuščene dejavnosti industrije, na južni pa je predviden razvoj centralnih dejavnosti.

 

Prva faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Mestna občina Novo mesto vabi zainteresirano javnost, da poda morebitne predloge in pripombe k predlogu izhodišč za pripravo OPPN.

Podrobnosti in podatki o objavi predloga izhodišč se nahajajo v priponki in na spletni strani prostorskega portala

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben2.pdf

 

 

nazaj