vodilna slika

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

datum: 02. 11. 2020

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 28. 10. 2020 s sklepom zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu.

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

Sklep_stališča.pdf

nazaj