vodilna slika

JAVNA RAZGRNITEV SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI ZA IZGRADNJO POTI OD MLINA DO MLINA IN DOLOČITEV NARAVNEGA VODNEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNE SKUPNOSTI NA NEPREMIČNINI PARC. ŠT. 1562, K. O. 1456 NOVO MESTO

datum: 14. 04. 2021

Javna razgrnitev poteka od 15. 4. do 30. 4. 2021. Podrobnosti se nahajajo v spodnjih priponkah.

Javno_naznanilo.pdf

Gradivo_javna_razgrnitev.pdf

nazaj