vodilna slika

SITIUM pogosta vprašanja (FAQ)

POGOSTA VPRAŠANJA (FAQ) - APLIKACIJA

 

ALI SE MORAM ZA UPORABO APLIKACIJE SITIUM PRIJAVITI Z OSEBNIMI PODATKI?

Kartico ali aplikacijo Sitium lahko uporabljate brez prijave z osebnimi podatki, popolnoma anonimno. Če želite, se lahko na enem od prodajnih mest prijavite tudi z osebnimi podatki in izkažete svojo identiteto ter pridobite imensko aplikacijo. V tem primeru boste lahko izkoriščali dodatne storitve sistema Sitium, ki anonimnim uporabnikom niso na voljo, npr. uporabo mesečne vozovnice za javni potniški prevoz.

 

KAKO PERSONALIZIRAM UPORABNIŠKI RAČUN V MOBILNI APLIKACIJI?

Če želite, se lahko na enem od prodajnih mest prijavite z osebnimi podatki, izkažete svojo identiteto in predložite vašo registrirano telefonsko številko. Podpisali boste izjavo za obdelavo osebnih podatkov. Pridobili boste personalizirani uporabniški račun Sitium, ki je viden v mobilni aplikaciji Sitium in vezan na vašo telefonsko številko. V tem primeru boste lahko izkoriščali dodatne storitve sistema Sitium, ki anonimnim uporabnikom niso na voljo, npr. uporabo mesečne vozovnice za javni potniški prevoz.

 

KAKO NAPOLNIM APLIKACIJO SITIUM S SREDSTVI?

Aplikacijo Sitium napolnite bodisi preko mobilne denarnice VALÚ bodisi z gotovino na enem od prodajnih mest.

Postopek polnitve z mobilno denarnico VALÚ:

 1. Polnitev z mobilno denarnico VALÚ se vam omogoči avtomatsko po registraciji v VALÚ. Več o VALÚ-ju si lahko preberete na https://www.valu.si/.
 2. V aplikaciji Sitium na osnovnem zaslonu izberete možnost »NAPOLNI +«.
 3. Izberete metodo polnitve »VALÚ« (privzeta možnost).
 4. Z drsnikom izberete vrednost polnitve.
 5. Potrdite polnitev in počakate na izvedbo zahteve.

Postopek polnitve z gotovino na prodajnem mestu:

 1. Blagajniku na prodajnem mestu zaupajte želeno vrednost polnitve, ki jo ta vnese v terminal.
 2. Ko poravnate želeni znesek polnitve, v mobilni aplikaciji izberete gumb »NAPOLNI +«
 3. Izberete metodo polnitve »Prodajna mesta«.
 4. Pritisnite gumb »Potrdi plačilo« in ustrezno prislonite telefon k terminalu dokler se ne zaključi transakcija.

 

KAKO LAHKO UPORABLJAM MOBILNO APLIKACIJO NA AVTOBUSU OZIROMA V  MESTNEM PROMETU?

Mobilno aplikacijo lahko na avtobusu uporabljamo na spodnje načine: 

1. Nakup enkratne vožnje na avtobusu 

a) V mobilni aplikaciji izberem gumb »Validacija« in ikona »Avtobus«.

b) Prikaže se QR koda. QR kodo prislonim približno 10cm od čitalca kod na voznikovem terminalu (viden je laserski snop na vrhu terminala).

c) Ob uspešni zaznavi terminal zapiska in izvede nakup, prav tako pa je potrditev vidna v mobilni aplikaciji.

d) Nakup je viden v zavihku »Zgodovina«. 

e) Pogoj za nakup je naloženo dobroimetje v mobilni aplikaciji v ustrezni višini. Cena enkratne vožnje je 0.60€ in velja za enkratni vstop na avtobus. Z mobilno aplikacijo Sitium se naenkrat lahko pelje do 5 oseb (5 x 0.60€). 

 

2. Validacija mesečne vozovnice 

a) Imetniki mesečne vozovnice (glej nakup mesečne vozovnice za mobilno aplikacijo)  se validirajo na sledeči način:

b) V mobilni aplikaciji izberem gumb »Validacija« in ikona »Avtobus«.

c) Prikaže se QR koda. QR kodo prislonim približno 10cm od čitalca kod na voznikovem terminalu (viden je laserski snop na vrhu terminala).

d) Ob uspešni zaznavi terminal zapiska in izvede validacijo mesečno vozovnice, prav tako pa je potrditev vidna v mobilni aplikaciji.

e) Pogoj za validacijo je veljavna mesečna vozovnica za tekoči mesec.

 

ALI LAHKO Z APLIKACIJO PLAČAM VOŽNJO ZASE IN ŠE ZA DRUGE OSEBE?

Z aplikacijo lahko plačate vožnjo za več oseb (do 5 oseb z enkratno uporabo aplikacije). Vozniku ob prihodu povejte, da plačujete za več oseb in na terminalu vam bo nastavil ustrezno število vozovnic.

V primeru, da ima uporabnik naloženo veljavno mesečno vozovnico, zraven pa se želijo peljati dodatne osebe (največ 4), se bo ob skeniranju QR kode upoštevala validacija mesečne vozovnice, hkrati se bo sprožil dodatni nakupi enkratnih voženj (0.60€) iz dobroimetja v mobilni aplikaciji.

 

KAKO KUPIM MESEČNO VOZOVNICO V MOBILNI APLIKACIJI?

Za imetnike personaliziranega uporabniškega računa v mobilni aplikaciji Sitium je možen nakup mesečne vozovnice, ki velja od prvega do zadnjega dne v koledarskem mesecu. Pogoj je personifikacija uporabniškega računa na prodajnem mestu (glej kako personaliziram uporabniški račun v mobilni aplikaciji).

Nakup mesečne vozovnice poteka po naslednjih korakih:

 1. Nakup mesečne vozovnice opravim direktno v aplikaciji Sitium.
 2. Preverim ali imam dovolj sredstev na računu za plačilo storitve.
 3. Izberem možnost nakup vozovnice.
 4. Izberem vozovnico za tekoči mesec.
 5. V zavihku »Zgodovina« imam pregled nad kupljenimi produkti.

Cena mesečne vozovnice je 9,00€. Mesečna vozovnica velja za 1 osebo in ni prenosljiva. Mesečna vozovnica se lahko kupi za tekoči mesec in od 21. v tekočem mesecu tudi za naslednji mesec. Nakup mesečne za več kot 1 mesec vnaprej ni možen.

 

KAKO PLAČAM PARKIRNINO Z APLIKACIJO SITIUM?

Z aplikacijo Sitium plačate parkirnino neposredno v aplikaciji:

 1. Preverim ali imam dovolj sredstev na računu za plačilo storitve.
 2. Izberem možnost e-parking.
 3. Izberem cono parkiranja (poglejte oznako parkirišča, kjer želite parkirati za identifikacijo cone).
 4. Izberem čas parkiranja.
 5. Vnesem registrsko številko vozila, za katerega plačujem parkirnino.
 6. Potrdim plačilo parkirnine.

V sistemu redarske službe bo za vnešeno registrsko številko zabeleženo obdobje plačane parkirnine. Aplikacija vas bo ob poteku plačane parkirnine o tem obvestila.

 

KAKO LAHKO PREVERIM STANJE SREDSTEV NA APLIKACIJI SITIUM?

Stanje sredstev na aplikaciji Sitium je vedno vidno na začetnem zaslonu aplikacije.

 

KAM SE OBRNEM, ČE IMAM TEŽAVO Z UPORABO APLIKACIJE SITIUM?

V primeru vprašanj ali težav pri delovanju aplikacije Sitium pokličite klicni center na telefonsko številko 041 700 888 ali vprašanje zastavite po elektronski pošti na info@sitium.si.

 

KAKŠNI SO STROŠKI UPORABE APLIKACIJE SITIUM?

Uporaba aplikacije Sitium ni povezana z dodatnimi stroški.

 

KAKO RAVNAM, ČE ZAMENJAM PAMETNI TELEFON, NA KATEREM JE NALOŽENA APLIKACIJA SITIUM?

Na novi napravi ponovno naložite aplikacijo Sitium ter ponovno izvedete postopek registracije z enako telefonsko številko. S tem se vam ohranijo vsi podatki (dobroimetje, zgodovina nakupov, ...).

 

POGOSTA VPRAŠANJA (FAQ) - MESTNA KARTICA

 

KAKO PRIDOBIM PERSONALIZIRANO KARTICO SITIUM?

Če želite, se lahko na enem od prodajnih mest prijavite z osebnimi podatki in izkažete svojo identiteto ter pridobite imensko kartico. Podpisali boste izjavo za obdelavo osebnih podatkov. Pridobili boste personalizirano kartico Sitium. V tem primeru boste lahko izkoriščali dodatne storitve sistema Sitium, ki anonimnim uporabnikom niso na voljo, npr. uporabo mesečne vozovnice za javni potniški prevoz.

 

KAKO NAPOLNIM KARTICO SITIUM S SREDSTVI?

Fizično kartico Sitium napolnite s sredstvi na enem od prodajnih mest, kjer za ta namen sprejemajo le gotovino. Ob predložitvi kartice Sitium vam bo osebje na kartico naložilo želeno višino sredstev. Omejitve minimalnega zneska polnjenja ni. Največje možno stanje na kartici je 50 EUR.

 

KAKO LAHKO UPORABLJAM KARTICO NA AVTOBUSU / OZIROMA V MESTNEM PROMETU?

Kartico Sitium lahko na avtobusu uporabljamo na spodnje načine:

1. Nakup enkratne vožnje na avtobusu

a) Kartica Sitium se prisloni na voznikov terminal pri vhodnih vratih. Pogoj za nakup je naloženo dobroimetje na kartici v ustrezni višini. Cena enkratne vožnje je 0.60€ in velja za enkratni vstop na avtobus.
b) Po uspešnem nakupu se na terminalu natisne vozovnica.

2. Validacija mesečne vozovnice

a) Imetniki mesečne vozovnice (glej nakup mesečne vozovnice) se lahko validirajo s prislonitvijo kartice na voznikov terminal pri vhodnih vratih. Pogoj za validacijo je veljavna mesečna vozovnica za tekoči mesec.

 

KAKO KUPIM MESEČNO VOZOVNICO NA KARTICO?

Nakup mesečne vozovnice opravim na enem od prodajnih mest Sitium, kjer mi osebje vozovnico naloži na NFC kartico. Pogoj za nakup mesečne vozovnice je personifikacija kartice, ki jo prav tako naredim na prodajnem mestu.

Nakup mesečne vozovnice na kartico poteka po naslednjih korakih:

 1. Blagajnik me pozove naj kartico prislonim ob terminal.
 2. Sistem ponudi možnost nakupa (mesečna vozovnica se lahko kupi za tekoči mesec, od 21. v mesecu pa tudi za naslednji mesec).
 3. Ko izberem vozovnico, me blagajnik vpraša kako želim plačati – z gotovino  ali z dobroimetjem na kartici.
 4. Če izberem gotovino, blagajniku plačam zahtevani znesek ter prislonim svojo kartico ob terminal; vozovnica se zapiše na kartico in natisne se potrdilo; če izberem dobroimetje, kartico prislonim ob terminal, ki vozovnico uspešno naloži in avtomatično se sproži tiskanje potrdila.

Cena mesečne vozovnice je 9,00€. Mesečna vozovnica velja za 1 osebo in ni prenosljiva. Nakup mesečne za več kot 1 mesec vnaprej ni možen.

 

ALI LAHKO S KARTICO PLAČAM VOŽNJO ZASE IN ŠE ZA DRUGE OSEBE?

S kartico lahko plačate vožnjo za več oseb (do 5 oseb z enkratno uporabo kartice). Vozniku ob prihodu povejte, da plačujete za več oseb in na terminalu vam bo nastavil ustrezno število vozovnic.

V primeru, da ima uporabnik na kartici naloženo veljavno mesečno vozovnico, zraven pa se želijo peljati dodatne osebe (največ 4), se bo ob validiranju NFC kartice upoštevala validacija mesečne vozovnice, hkrati se bo sprožil dodatni nakupi enkratnih voženj (0.60€) iz dobroimetja na kartici.

 

KAKO PLAČAM PARKIRNINO NA PARKOMATU S KARTICO SITIUM?

Plačilo parkirnine na parkomatu s kartico Sitium poteka po naslednjih korakih:

1. Izbira načina plačila (uporabnik s pritiskom na 2. tipko aktivira plačevanje z mestno kartico) Uporabnik preklaplja med načini plačila (gotovina - mestna kartica).

2. Izbira vrednosti (Uporabnik s pritiskom na 1. tipko izbere znesek, ki ga bo porabil - koraki po ceniku). Ob izbiranju vrednosti se na prikazovalniku izpisuje znesek in čas do katerega bo veljal parkirni listek.

3. Potrditev (Uporabnik potrdi nastavitve plačila s pritiskom na 3. tipko).

4. Uporabnik približa kartico čitalcu NFC kartic.

5. Če je transakcija uspešna dobi uporabnik parkirni listek, če ni uspešna se na prikazovalniku izpiše obvestilo o neuspešni transakciji.

 

KAKO LAHKO PREVERIM STANJE SREDSTEV NA KARTICI SITIUM?

Stanje sredstev na kartici Sitium lahko preverite na prodajnem mestu Sitium.

 

KAM SE OBRNEM, ČE IMAM TEŽAVO Z UPORABO KARTICE SITIUM?

V primeru vprašanj ali težav pri delovanju kartice Sitium pokličite klicni center na telefonsko številko 041 700 888 ali vprašanje zastavite po elektronski pošti na info@sitium.si.

 

KAKŠNI SO STROŠKI IZDAJE KARTICE SITIUM?

Strošek izdaje fizične kartice Sitium znaša 5 EUR.

 

KAKO RAVNAM, ČE IZGUBIM KARTICO SITIUM?

V primeru, da izgubite anonimno kartico Sitium, ki nima vnesenih osebnih podatkov, se oglasite na prodajnem mestu Sitium, kjer vam bodo ob plačilu 5 EUR izdali novo kartico. V primeru izgube kartice, ki je vezana na vaše osebne podatke, dogodek nemudoma sporočite na klicni center, ter se nato osebno oglasite na prodajnem mestu Sitium, kjer vam bodo izdali novo personalizirano kartico. Strošek ponovne izdaje personalizirane kartice znaša 5 EUR.

 

 

nazaj