Novo mesto prejelo srebrn znak Slovenia Green Destination

datum: 26. 03. 2018

Prejšnji teden smo postali eden izmed 22 prejemnikov srebrnega znaka Slovenia Green Destination. S prejemom znaka Slovenia Green destination se Novo mesto podkrepljeno opredeljuje kot okolju in družbi prijazna destinacija in se kot takšna tudi pozicionira na trgu.

Pridobljen znak destinaciji omogoča vključitev v promocijske aktivnosti Slovenske turistične organizacije – Green Destinations. Preko celovitega postopka pa bomo na Mestni občini Novo mesto pridobili natančen vpogled v trajnost destinacije, mednarodno primerljivo oceno in nabor ukrepov za izboljšave v prihodnosti.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema ter tako celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (Bronze/Silver/Gold) morajo destinacije izpolnjevati Green Destinations Standard.

SLO_destination_silver

nazaj