Zasaditev lipe ob zaključku del v Šmihelu

datum: 15. 11. 2018

Včeraj ob zaključku gradbenih del prve faze rekonstrukcije ceste skozi Šmihel, sta Župan Gregor Macedoni in predsednik sveta Krajevne skupnosti Šmihel Miro Škufca simbolno zasadila lipo. Prva faza del je obsegala rekonstrukcijo ceste, dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenovo vse ostale gospodarske javne infrastrukture.

Vrednost prve faze je dobrih 673 tisoč evrov (z DDV), Mestna občina Novo mesto pa je prispevala tretjino denarja. Kot je povedal župan Gregor Macedoni je z zaključkom prve faze že napovedana izvedba nadaljnjih del do odcepa za Košenice in do šmihelskega pokopališča, s čimer bo tudi ta vpadnica v Novo mesto dobila ustrezno infrastrukturo in podobo.

S tem nadaljujemo načrtno urejanje cestne infrastrukture na širšem šmihelskem območju. Po zahtevnih projektih urejanja cestnih povezav na območju novomeškega zdravstvenega kompleksa, ureditvi preozkega prometnega grla na mostu čez Težko vodo, izboljšanju pretočnosti pri železniškem prehodu na Westrovi ulici, gradnji železniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto in zaključku prve faze rekonstrukcije Šmihelske ceste, se bodo dela v Šmihelu do odcepa za Košenice nadaljevala predvidoma spomladi prihodnje leto.

_DSC0338

nazaj