Začetek urejanja parkirišč ob izlivu Težke vode

datum: 28. 06. 2019

Danes se začenja napovedano urejanje parkirišč in zelenega pasu ob izlivu potoka Težka voda v Krko. Projekt, vreden slabih 222 tisoč evrov, obsega ureditev 38 parkirnih mest, dostopne ceste, javne razsvetljave in peš površin, ki se bodo navezovale na načrtovano brv Kandija – Loka. Dela bodo predvidoma trajala štiri mesece.

Dve izmed parkirnih mest bosta namenjeni invalidom, dve pa električnim avtomobilom. Parkirišče in dostopna cesta sta predvideni v asfaltni izvedbi, pešpot pa v peščeni. Ob ureditvi parkirišč je predvidena tudi zasaditev ob potoku, ob površinah za pešce pa bo tudi nekaj klopi. Za priključitev razsvetljave in parkomatov je načrtovana tudi gradnja nizkonapetostnega podzemnega voda. 

 

V poletnih mesecih se začenja projektiranje brvi Kandija – Loka, ki je načrtovana v neposredni bližini parkirišča. Po zaključku projektiranja v drugi polovici leta in pridobitvi gradbenega dovoljenja je izvedba gradbenih del predvidena v letu 2020. 

Grafika1_Težka voda

nazaj