Objavljen javni razpis za delovno mesto direktorja Dolenjskega muzeja Novo mesto

datum: 26. 05. 2020

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je objavila javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto. Razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto po uradnimi objavami: https://novomesto.si/postopki/uradne-objave/.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: Za javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto, št. 1100-138/2020« na naslov: »Mestna občina Novo mesto, Občinski svet - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto«. Zadnji dan roka za prijavo je 15. junij 2020.

Več informacij najdete na povezavi

Povezane novice

26. maj

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni...

več >

nazaj